บนถนนสู่ความไม่มีที่ไหนเลย- ความฝันของรถที่หายไปคลี่คลาย

ความปรารถนาที่คงอยู่ โดยเฉพาะความปรารถนาที่สับสนและมีชีวิตชีวาพอๆ กับความปรารถนาในรถยนต์ สามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้อาจกระตุ้นความรู้สึกมั่นคง ขัดจังหวะรูปแบบการพักผ่อน และยึดติดอยู่กับสภาพจิตใจตลอดช่วงตื่นนอน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฝันกลางวันมองหาวิธีแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในความหมายแห่งความปรารถนาอันกว้างใหญ่  รถยนต์ถือเป็นคำจำกัดความที่สำคัญ สถานะของยานพาหนะ

Read more