เริ่มเชือดไก่! เกาหลีใต้ระงับใบอนุญาตหมอ 2 คนปมหยุดงานประท้วง

คิม แท็ก-วู และ พัก มยอง-ฮา แพทย์อาวุโส 2 คนจากสมาคมแพทย์เกาหลีใต้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศ ได้รับหนังสือแจ้งระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาอย่างน้อย

Read more