พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เหนือ-อีสาน ช่วง 21 -23 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว

ความหนาวเย็นแรงๆยังมาไม่ถึงต้องรอสัปดาห์หน้า 17-24 ธ.ค. 2566 แต่ช่วงนี้ยังพอมีลมหนาวพัดอยู่บ้าง โดยในช่วงวันที่ 15 -16 ธ.ค. 2566

Read more