การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดสมุทรสาคร มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 29 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.น่าน 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปราจีนบุรี 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางน้ำจืด และตำบลคอกกระบือ)

เบอร์1 นายวัฒนา แตงมณี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์2 นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายอุดม กันม่วง พรรคเพื่อไทยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เบอร์4 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นายชวพล วัฒนพรมงคล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายรัฐภูมิ อัศววิริยวงศ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์7 นางสาวธชย สำลี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 นายบรรพต อินคชสาร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายสุรศักดิ์ สำราญ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง และตำบลท่าเสา)

เบอร์1 นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์2 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายบุญมี นิลถนอม พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 ว่าที่เรือเอกสุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นายธนวัฒน์ ทองโต พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายอรรถพล อัศวีนานนท์ พรรคไทยภักดี

เบอร์7 นายรติพงษ์ ภู่มาลี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 นายอานนท์ งามดอกไม้ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายชัยภัทร สุวรรณรัตน์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านแพ้ว, อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง และตำบลท่าเสา) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก)

เบอร์1 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์2 นายศรายุทธ ศรีนิเวศน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายประยงค์ นอบน้อม พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายทองคำ หลงเปลี่ยว พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์5 นายนิติรัฐ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายพีรภาส พิศอาด พรรคไทยภักดี

เบอร์7 นายปัญญา ชวนบุญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 พันตำรวจเอกภัคภณ เล็กท่าไม้ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์9 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคก้าวไกล

เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

admin